ENERJİ POLİTİKASI

İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.

ENERJİ POLİTİKASI

Firmamız,

          

  • Tüm faaliyetlerinde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını,
  • Yeni projelerinde, ekipman alımlarında çevre ve enerji dostu teknolojileri uygulamayı,
  • Mevcut proses ve sistemlerinde konfor ve güvenlikten taviz vermeden verimlilik artırıcı iyileştirmeler yaparak, enerji tasarrufu yapmayı ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı,
  • Enerji verimliliği yüksek olan ürün, proses ve hizmetlerin tasarımı , tedariği ile enerji performansının sürekli iyileştirilmesini,
  • Enerji ile ilgili amaç ve hedeflere ulaşmak için yeterli kaynakların (bilgi, uzmanlık ve ekonomik kaynaklar) sağlanarak sürekli gözden geçirilmesini,
  • Enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi ile ilgili uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uyumun sağlanmasını
  • Enerjide verimlilik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla tüm paydaşların bilincinin artırılmasını sağlayarak Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Metin TERZİOĞLU
Genel Müdür

PO-008 Rev.Tar./No: 02.10.2023/00